Prototype for an urban sports square / Skwer w Pawilonie Emilia 02.02-03.03.2013

project description

Urban Sports Square in the Pavilion

The winter unveiling of the Urban Sports Square at the Museum of Modern Art combines a variety of (seemingly distant) disciplines: art, architecture and sport, thus encouraging the public to engage in atypical leisure time activities at an art institution.

The museum becomes a stage for viewers who use tempo- rary architecture as a meeting place, rest and experimentation. The Square Project refers to one of the most important trends in the history of public art (especially at the turn of the 80s and 90s), the engagement in works of art outside the museum or gallery. This work of art allows an interactive element; it is functional, combines aesthetic and technical qualities with the categories of relaxation, rest and social interaction. It is an exhibition that is constructed from reused plywood from the previous exhibition at the museum. The graphical elements of the exhibition are health and safety markers disguised as surface level decoration – anti slip dots, reflective surfaces and indicators of sharp corners etc.

This installation also contributes to a broader debate about the future of museums, their obligations to local communities, their positioning on the complexity of the world, and all forms of civic participation in the life of the modern city. This especially applies to treating the space as a public space.

By building a full-scale prototype of public space we tested it with the inhabitants of Warsaw, looking for the best solutions for the future. In addition to prototypic sports elements, audiovisual works by professional artists and amateur enthu- siasts on the active use of public space were also on display. An additional element of the exhibition was the presentation of architectural projects related to recreation in public space, conducted in Warsaw, with particular emphasis on the City Sports Square.

"Zimowa odsłona Skweru Sportów Miejskich w Muzeum Sztuki Nowoczesnej łączy w sobie różne (pozornie odległe) dyscypliny: sztukę, architekturę i sport, zachęcając tym samym publiczność do nietypowego sposobu spędzania czasu wolnego w instytucji sztuki. Muzeum staje się sceną dla widzów, którzy używają tymczasowej architektury jako miejsca spotkań, wypoczynku i eksperymentu. Projekt Skwer w Pawilonie nawiązuje do jednej z najważniejszych tendencji w historii sztuki publicznej (zwłaszcza na przełomie lat 80. i 90.), jaką było potraktowanie dzieł sztuki poza muzeum czy galerią, jako przestrzeni publicznej samej w sobie. Takie dzieło sztuki dopuszcza element interaktywny, jest funkcjonalne, łączy walory estetyczne i merytoryczne z kategoriami relaksu, wypoczynku, interakcji społecznych. Publiczne dzieło sztuki/ instalacja architektoniczna, jakim jest Skwer w Pawilonie dopuszcza pełne użytkowanie, co więcej publiczność jest niezbędnym elementem, dopełniającym je. Instalacja ta wpisuje się również w szerszą debatę na temat przyszłości muzeów, ich powinności wobec społeczności lokalnych, pozycjonowania się wobec złożoności świata, ze wszystkimi formami obywatelskiego uczestnictwa w życia współczesnego miasta. Dotyczy to zwłaszcza potraktowania przestrzeni muzeum jako przestrzeni publicznej - dostępnej, otwartej, przyjaznej."

project facts

Strategicznym celem jest „eksploracja oczekiwań mieszkańców wobec przestrzeni publicznej, dążenie do realizacji oczekiwań możliwie wielu zidentyfikowanych grup użytkowników, zgodnie z kryteriami projektowania uniwersalnego sformułowanymi przez Ronalda L. Mace”. Budując pełnowymiarowy prototyp przestrzeni publicznej
testujemy go wraz z mieszkańcami Warszawy, szukając najlepszych rozwiązań na przyszłość.

Oprócz prototypowych elementów o charakterze sportowym, na wystawie prezentowane są również audiowizualne prace profesjonalnych artystów i amatorów-entuzjastów, związane z aktywnym użytkowaniem przestrzeni publicznej. Dodatkowym elementem wystawy jest prezentacja projektów architektonicznych dotyczących rekreacji w przestrzeni publicznej, realizowanych na terenie Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem Skweru Sportów Miejskich. Skwer jest modelwym przykładem oddolnej inicjatywy mającej na celu wypracowanie efektywnego modelu pracy, mającego na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej miasta, w oparciu o potrzeby mieszkańców.

authors

miejsce: Pawilon Emilia, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Museum of Modern Art in Warsaw.
Kreacja, kierownik produkcji: Grzegorz Gądek (Skwer Sportów Miejskich)
Kierownicy operacyjni: Kamil Dołowski, Jakub Kazikowski (Stowarzyszenie Parkour United)
Architektura: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis (Centrala), grafika, design: Eryk Gaj. Zimowy Toru Zręcznościowy: kapslodrom - Michał Jońca, kry oraz asfaltowe potwory - Marta Rowińska i Lech Rowiński (Beton), antyzderzeniowe ochraniacze: Agata Woźniczka i Mateusz Adamczyk (BUDCUD), zamek-labirynt: F***ramps
Badania: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Projekt Społeczny 2001, Partnerzy merytoryczni: Stowarzyszenie Parkour United, Sławomir Wiśniewski (Studio tańca „Ready to Battle”), Kuba Perzyna (INFO Magazine), Adam Kadenaci (Klub Sportów Miejskich „Skarpa”)

info: http://www.skwer.eu/pawilon/ />
http://www.artmuseum.pl/wydarzenie.php?id=skwer_w_pawilonie />
fot. Bartosz Stawiarski

by project advancement
barbara_kaja_kaniewska HANSEN_zaproszenie_PL2 DSC_5227_POLIN_day2 Jacek_Damiecki_MAKROFORMY 13692862_10154143982251201_3020648882022209214_o fot._Michal_Matejko CENTRALA_Ajnr_2m rozwarstwianiesocmodernizmu_212782 TG2016_2 tumblr_o7twb270Jh1ufnwhyo5_1280 12513924_10207178212108566_5717199827902586919_o outdoor_ring_blanket De_Iacobis_Simone_09 1_probki HAN_SER_11mini LtC_2Wirkus night_out PZYZBA_13 render_z_gory_poprawiony_SM SDI_0598 michal jonca _BGF2543_AIR2 filizanka DSC_1005 DSC_0869 copy 11 Zamecznik_CENTRALA_01m rakowiec17 1606461_786350814724860_444746819_o skwer_w_pawilonie_strefa_parkour_1200px IMG_0361 DSC_0794mini 1378676_166040136925676_648037791_n Studio_b Illus_1 piern2 OHEL_front view_3 RM net 2 smile koncept zolty2 skwer2 7mini DSC_0726 copy 9 DSC_0404 NUKII_1 8 info2 keret_warsztaty_ksia_z_ka_test51 plakatroma czysta logo Sil_07 STAD render podstawowy 600 HOO 02schematy_przekro WROC render3 kro ele MHP impresja net4 036_3 007_3 vis2 009_2 TEST_zaproszenie2 024_1 cover makieta021 ele ikonka 030_1 centrala7x 035_1 015_3 polin3 mis_makieta 002_3 06_wz 031_6 001_1