Dachologia
Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz, Dachologia [w:] Synchronizacja. Architektura niezrównoważona, red. Kacper Pobłocki, Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016
(in Polish only)
this publication covers the Rooftop Hiking project